The Big Bang Theory

نوشته شده توسط:تکسرمن | ۰ دیدگاه

دانلود سریال The Big Bang Theory از فصل 1 تا 9

سریال The Big Bang Theory

 

مشخصات سریال :

نام سریال : The Big Bang Theory

سال ساخت : 2007

 ژانر : کمدی ، عاشقانه

 کیفیت : 720p ,480p

 کشور سازنده : USA

 کارگردان : Chuck Lorre, Bill Prady

 اخرین قسمت : فصل 1 قسمت 14 اضافه شد

 

خلاصه داستان : هم اتاقی و بهترین دوست یکدیگر ، لئونارد و شلدون، فیزیکدانانی هستند که در موسسه فناوری کالیفرنیا کار می کنند، می توانند بیشتر از همه درباره فیزیک کوانتومی صحبت کنند، اما در شرایط اجتماعی، به ویژه در مورد زنان، به طور کامل زن ها کنترل آن هارا بدست میگیرند. زمانی که دختری به نام پنی به آپارتمان آن ها می آید و همسایه آن ها میشود زندگیشان در مسیر جدیدی قرار میگیرد.

 

لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱

دانلود فصل ۱ قسمت ۱

دانلود فصل ۱ قسمت ۲

دانلود فصل ۱ قسمت ۳

دانلود فصل ۱ قسمت ۴

دانلود فصل ۱ قسمت ۵

دانلود فصل ۱ قسمت ۶

دانلود فصل ۱ قسمت ۷

دانلود فصل ۱ قسمت ۸

دانلود فصل ۱ قسمت ۹

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲

دانلود فصل ۲ قسمت ۱

دانلود فصل ۲ قسمت ۲

دانلود فصل ۲ قسمت ۳

دانلود فصل ۲ قسمت ۴

دانلود فصل ۲ قسمت ۵

دانلود فصل ۲ قسمت ۶

دانلود فصل ۲ قسمت ۷

دانلود فصل ۲ قسمت ۸

دانلود فصل ۲ قسمت ۹

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۲ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳

دانلود فصل ۳ قسمت ۱

دانلود فصل ۳ قسمت ۲

دانلود فصل ۳ قسمت ۳

دانلود فصل ۳ قسمت ۴

دانلود فصل ۳ قسمت ۵

دانلود فصل ۳ قسمت ۶

دانلود فصل ۳ قسمت ۷

دانلود فصل ۳ قسمت ۸

دانلود فصل ۳ قسمت ۹

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۳ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۳ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۳ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۳ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۳ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴

دانلود فصل ۴ قسمت ۱

دانلود فصل ۴ قسمت ۲

دانلود فصل ۴ قسمت ۳

دانلود فصل ۴ قسمت ۴

دانلود فصل ۴ قسمت ۵

دانلود فصل ۴ قسمت ۶

دانلود فصل ۴ قسمت ۷

دانلود فصل ۴ قسمت ۸

دانلود فصل ۴ قسمت ۹

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۴ قسمت ۲۳

دانلود فصل ۴ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵

دانلود فصل ۵ قسمت ۱

دانلود فصل ۵ قسمت ۲

دانلود فصل ۵ قسمت ۳

دانلود فصل ۵ قسمت ۴

دانلود فصل ۵ قسمت ۵

دانلود فصل ۵ قسمت ۶

دانلود فصل ۵ قسمت ۷

دانلود فصل ۵ قسمت ۸

دانلود فصل ۵ قسمت ۹

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۵ قسمت ۲۳

دانلود فصل ۵ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶

دانلود فصل ۶ قسمت ۱

دانلود فصل ۶ قسمت ۲

دانلود فصل ۶ قسمت ۳

دانلود فصل ۶ قسمت ۴

دانلود فصل ۶ قسمت ۵

دانلود فصل ۶ قسمت ۶

دانلود فصل ۶ قسمت ۷

دانلود فصل ۶ قسمت ۸

دانلود فصل ۶ قسمت ۹

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۶ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۶ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۶ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۶ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۶ قسمت ۲۳

دانلود فصل ۶ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷

دانلود فصل ۷ قسمت ۱

دانلود فصل ۷ قسمت ۲

دانلود فصل ۷ قسمت ۳

دانلود فصل ۷ قسمت ۴

دانلود فصل ۷ قسمت ۵

دانلود فصل ۷ قسمت ۶

دانلود فصل ۷ قسمت ۷

دانلود فصل ۷ قسمت ۸

دانلود فصل ۷ قسمت ۹

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۷ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۷ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۷ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۷ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۷ قسمت ۲۳

دانلود فصل ۷ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۸


 

دانلود زیرنویس فصل ۸

دانلود فصل ۸ قسمت ۱

دانلود فصل ۸ قسمت ۲

دانلود فصل ۸ قسمت ۳

دانلود فصل ۸ قسمت ۴

دانلود فصل ۸ قسمت ۵

دانلود فصل ۸ قسمت ۶

دانلود فصل ۸ قسمت ۷

دانلود فصل ۸ قسمت ۸

دانلود فصل ۸ قسمت ۹

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۸ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۸ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۸ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۸ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۸ قسمت ۲۳

دانلود فصل ۸ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۹


 

دانلود زیرنویس فصل ۹

دانلود فصل ۹ قسمت ۱

دانلود فصل ۹ قسمت ۲

دانلود فصل ۹ قسمت ۳

دانلود فصل ۹ قسمت ۴

دانلود فصل ۹ قسمت ۵

دانلود فصل ۹ قسمت ۶

دانلود فصل ۹ قسمت ۷

دانلود فصل ۹ قسمت ۸

دانلود فصل ۹ قسمت ۹

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۰

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۱

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۲

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۳

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۴

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۵

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۶

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۷

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۸

دانلود فصل ۹ قسمت ۱۹

دانلود فصل ۹ قسمت ۲۰

دانلود فصل ۹ قسمت ۲۱

دانلود فصل ۹ قسمت ۲۲

دانلود فصل ۹ قسمت ۲۳

دانلود فصل ۹ قسمت ۲۴

لینک دانلود   
قسمت 1   
قسمت 2   
قسمت 3   
قسمت 4   
قسمت 5   
قسمت 6   
قسمت 7   
قسمت 8   
قسمت 9   
قسمت 10   
قسمت 11   
قسمت 12   
قسمت 13   
قسمت 14   
قسمت 15   
قسمت 16   
قسمت 17   
قسمت 18   
قسمت 19   
قسمت 20   
قسمت 21   
قسمت 22   
قسمت 23   
قسمت 24 

 

    
    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...